Başvuru sahiplerine önemle duyurulur.

Finansman desteğinin sınırlı olması sebebiyle desteklenecek proje seçim kriterlerine azami ölçüde dikkat edilmesi gerekir.

Şayet iki veya daha fazla projenin IPARD Programı sıralama kriterlerine göre alınan puan ve iş planından alınan puan sonuçları eşitse, bu durumda başvurunun teslim tarihi ve saatine göre ilk sunulan proje bir üst sırada listelenir.

Buna göre online sistemden projelerini tamamlayıp evraklarını İl Koordinatörlüklerine ilk teslim eden başvuru sahipleri değerlendirmelerde avantaj sahibi olacaklardır. (Şayet başvuru sahibinin Kuruma sunmuş olduğu projede eksiklik çıkarsa eksiklik tamamlama tarihi ve saati başvuru teslim tarihi ve saati olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.)